Your Pokemon Name is…

Hypno

image of a pokemon hypno