Your Pokemon name is…

Electabuzz

image of pokemon electabuzz